Website www.invoeringbasisggz.nl in de lucht

 

Op 1 januari 2014 wordt de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) omgevormd naar een stelsel met een ‘generalistische basis GGZ’ en een ‘gespecialiseerde GGZ’.

 Op www.invoeringbasisggz.nl bieden twaalf partijen informatie aan over de invoering van de generalistische basis GGZ en de veranderingen voor huisartsen, zorgverleners in de GGZ en patiënten.

Wat verandert er in de geestelijke gezondheidszorg op 1 januari 2014? Wat betekenen deze veranderingen voor de huisartsenzorg? Wat is de praktijkondersteuningsmodule GGZ (POH-GGZ)? Welke beroepsgroepen mogen hoofdbehandelaar zijn in de generalistische basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ? Wat is de rol van de zorgverzekeraars? Deze, en andere, vragen worden beantwoord op www.invoeringbasisggz.nl.

De website is een gezamenlijk initiatief van 12 partijen die zich inspannen om de geestelijke gezondheidszorg doeltreffend te houden, betaalbaar te laten blijven en dichtbij de patiënt te organiseren.

De samenwerkende partijen zijn GGZ Nederland, InEen, Landelijke Huisartsen Vereniging, Landelijk Platform GGz, Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nederlands Instituut voor Psychologen, Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Platform Meer GGZ, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.

 

bron:  http://www.psynip.nl/het-nip/nieuws/website-www.invoeringbasisggz.nl-in-de-lucht.html