Veranderingen voor de ggz in beeld

GGZ Connect heeft in samenwerking met het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een animatie gemaakt over de veranderingen in de zorg, specifiek gericht op de ggz.

Voor de ggz zijn de hervormingen erg complex, omdat de veranderingen voor deze sector plaatsvinden binnen vier verschillende wetten: Jeugdwet, Wmo 2015, Wet langdurende zorg en de Zorgverzekeringswet.

Dit filmpje laat zien welke veranderingen plaatsvinden voor de jeugd-ggz, de langdurende ggz en beschermd wonen.

Bekijk het filmpje hier.

De animatie kan gebruikt worden als start voor een gesprek tussen begeleiders en cliënten over de veranderingen in 2015. Ook kan het gebruikt worden in de communicatie aan medewerkers in de ggz.

Het filmpje op uw eigen website plaatsen? U kunt de YouTube-link delen of het filmpje in verschillende formaten downloaden via de  website van de Rijksoverheid.

Bron: http://www.psynip.nl/het-nip/nieuws/veranderingen-voor-de-ggz-in-beeld.html?pageId=975155Bron: GGZ Connect: www.ggz-connect.nl