Psychotherapeuten en psychologen bundelen krachten

De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) gaan de krachten bundelen en intensief samenwerken.

Deze samenwerking heeft zowel betrekking op belangenbehartiging o.a. richting politiek, zorgverzekeraars en overige externe stakeholders alsook op de wetenschappelijke inhoud op het terrein van de psychologie, toetsing en regelgeving van de psy-opleidingen en dienstverlening aan hun leden.

Gemeenschappelijk willen de NVP en het NIP het belang van psychologie en psychisch welzijn voor de maatschappij merkbaar en zichtbaar maken. Ook behartigen zij de belangen van de psychologen en psychotherapeuten en ondersteunen zij hun leden bij hun beroepsuitvoering. Het bundelen van de krachten van beide verenigingen moet bijdragen aan het:

Onderling uitwisselen van kennis en ervaring uit de praktijk;
Kwaliteitsbewaking o.a. door her- en bijscholing;
Wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke onderwerpen;
Afstemmen en stroomlijnen van de psy-opleidingen
NVP en NIP gaan op korte termijn de samenwerking vorm en inhoud geven.

bron: www.psynip.nl