Website www.invoeringbasisggz.nl in de lucht

  Op 1 januari 2014 wordt de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) omgevormd naar een stelsel met een ‘generalistische basis GGZ’ en een ‘gespecialiseerde GGZ’.  Op www.invoeringbasisggz.nl bieden twaalf partijen informatie aan over de invoering van de generalistische basis GGZ en de veranderingen voor huisartsen, zorgverleners in de GGZ en patiënten. Wat verandert er in de geestelijke […]

Beperking vergoeding Basis GGZ

De eigen bijdrage in de eerste lijn verdwijnt met de Basis GGZ in 2014. Anders dan het ministerie van VWS suggereert kent de Basis GGZ echter wel degelijk beperkingen in de vergoedingen. Het NIP vindt de voorlichting van de rijksoverheid hierover misleidend. Zorgaanbieders krijgen van verzekeraars maar een beperkt aantal behandelingen middel (BM) en  behandelingen […]

Kwaliteit psychologische hulp onder druk

  Psychologen aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en het Nederlandse publiek maken zich grote zorgen over de macht van de zorgverzekeraars en de bezuinigingen op zorg en welzijn. Dat blijkt uit onderzoek dat het NIP door Motivaction heeft laten uitvoeren onder zowel haar leden (N=1038) als onder het Nederlandse publiek (18-70 jaar; […]

Onderhandelingsresultaat over terugschroeven groei zorgkosten

Minister Edith Schippers (VWS) heeft 16 juli onderhandelingsresultaten bereikt met ziekenhuizen, medisch-specialisten, GGZ, huisartsen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. Het NIP heeft, als ondertekenaar van het Bestuurlijk Akkoord GGZ, de afgelopen weken intensief onderhandeld.  Het akkoord van 16 juli is onder druk van de bezuinigingen, waarover het kabinet direct na het zomerreces besluiten zal nemen, tot stand […]

NIP en NVP pleiten voor opname aanpassingsstoornissen in basispakket

Gezamenlijke reactie NIP en NVP op herziene versie Adviesrapport CVZ deel 2. Aanpassingsstoornissen maken deel uit van het DSM-IV spectrum en dienen binnen de ggz behandeld en vergoed te blijven worden. Dat zeggen het NIP en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) in hun gezamenlijke reactie op het tweede conceptrapport van het College voor Zorgverzekeringen […]

Psychotherapeuten en psychologen bundelen krachten

De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) gaan de krachten bundelen en intensief samenwerken. Deze samenwerking heeft zowel betrekking op belangenbehartiging o.a. richting politiek, zorgverzekeraars en overige externe stakeholders alsook op de wetenschappelijke inhoud op het terrein van de psychologie, toetsing en regelgeving van de psy-opleidingen en dienstverlening aan […]