Verhuisbericht

Vanaf 29 mei is PPM verhuisd naar Meerssen Het nieuwe adres is: Beekstraat 52 6231 LH Meerssen.  U kunt bellen met het secretariaat van de Praktijk voor Directieve Psychotherapie met vragen of om u aan te melden. Het secretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00. 

Veranderingen voor de ggz in beeld

GGZ Connect heeft in samenwerking met het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een animatie gemaakt over de veranderingen in de zorg, specifiek gericht op de ggz. Voor de ggz zijn de hervormingen erg complex, omdat de veranderingen voor deze sector plaatsvinden binnen vier verschillende wetten: Jeugdwet, Wmo 2015, Wet langdurende zorg en de […]