Beperking vergoeding Basis GGZ

De eigen bijdrage in de eerste lijn verdwijnt met de Basis GGZ in 2014. Anders dan het ministerie van VWS suggereert kent de Basis GGZ echter wel degelijk beperkingen in de vergoedingen.

Het NIP vindt de voorlichting van de rijksoverheid hierover misleidend. Zorgaanbieders krijgen van verzekeraars maar een beperkt aantal behandelingen middel (BM) en  behandelingen intensief (BI) vergoed.

Bovendien wordt niet meer dan de afgesproken maximumtarieven uitgekeerd. Zorgaanbieders bespreken daarom vooraf met cliënten wat zij aan zorg kunnen verlenen binnen de verzekerde vergoeding.

 

bron: http://www.psynip.nl/het-nip/nieuws/beperking-vergoeding-basis-ggz.html